Thứ Năm, Tháng Mười 19, 2017
Tags Bài với thẻ "Bắc Tân Uyên"

Tag: Bắc Tân Uyên

Bắc Tân Uyên: Quy hoạch phù hợp để phát triển bền...

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Tân Uyên đến năm 2025 trên cơ sở đẩy mạnh chuyển...